Actuele tijd in Brazilie:
  Search


Business support op maat

Onze werkwijze is logisch, degelijk, transparant en op maat. Ieder traject begint met het inventariseren van uw wensen en mogelijkheden als ondernemer. Op basis hiervan maken wij een werkplan met bijbehorende financiële begroting. Wanneer wij met u over alle punten overeenstemming hebben bereikt, gaan we aan de slag.

  

 

Wij hechten veel waarde aan flexibiliteit bij de invulling van onze business support. Om u toch een algemeen beeld te geven van de mogelijkheden, beschrijven wij hieronder de vier fases die in onze dienstverlening vaak terugkomen:

 

  1. Kennismaking en algemene voorlichting in de vorm van gesprekken of een seminar. Eventueel gevolgd door een inventarisatie van uw wensen, het opstellen van een werkplan en aanbieden van een passende offerte.
  2. Bedrijfs- of branchegericht onderzoek naar de markt en/of het product. Belangrijk onderdeel van deze fase kan zijn de Feasibility Study (= haalbaarheidsonderzoek). In dit kader voeren wij een gedegen en risicoloos onderzoek uit naar de haalbaarheid van uw voornemen, als ondernemer op de Braziliaanse markt op te gaan. Nadat wij alles in kaart hebben gebracht, leggen wij onze bevindingen in een advies aan u voor. Uiteraard volgen hier gesprekken over, waarna u beslist of u zich al dan niet door ons laat begeleiden bij de eventuele verdere uitvoering van uw plannen.
  3. Wanneer u besluit verder met ons in zee te gaan, staan in de volgende fase werkbezoeken in Brazilië op het programma. Dit houdt in dat u beurzen gaat bezoeken, zakenrelaties gaat ontmoeten etc. Naast het regelen van deze bezoeken en ontmoetingen, zijn wij er ook om u nader te adviseren over de sociale omgangsvormen, mentaliteit en gewoontes in Brazilië.
  4. De laatste fase is de implementatiefase of definitieve opzet van uw onderneming of handelsrelatie in Brazilië. Hierbij ondersteunen wij u in zowel juridisch, fiscaal als taalkundig opzicht.

 

Als aanvullende service bieden wij desgewenst blijvend support, ook na de implementatie van uw handelsbetrekkingen met Brazilië.

 

Breed pakket van services en diensten 

Als ondernemer profiteert u bij ons van een compleet pakket aan services en diensten. Onze business support is breed van opzet, met desgewenst assistentie op aangrenzende gebieden. Zo kunt u gebruik maken van ons ‘Taalservicepakket’, waarbij uw vreemdtalige correspondentie kostenbesparend als resumé wordt vertaald. Alleen indien nodig of gewenst, vertalen wij de teksten integraal.


Kosten

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Voor het vervolgtraject maken wij een begroting van de kosten en bieden u een passende offerte aan. De prijzen die wij hanteren zijn fair en afhankelijk van het soort werk en de te maken onkosten.

Bij sommige ondernemingen verloopt het traject duidelijk in fases, bij andere vloeit het hele proces als het ware in één golf door. Als ondernemer kunt u echter na iedere fase heroverwegen en opnieuw beslissen of u met ons verder gaat.

 

 

Over CoBrazil

Vanuit onze diverse specialisaties helpen wij onze klanten bij het opbouwen van succesvolle zakelijke relaties in Brazilië. Ons netwerk bestaat uit adviseurs op het gebied van wet- en regelgeving, zakelijke communicatie en etiquette in Nederland. Ook beschikken wij over een netwerk van Nederlands sprekende support medewerkers en marketing specialisten in Brazilië. CoBrazil levert maatwerk, de wensen van onze klanten zijn maatgevend voor ons.

Onze Missie
Ons doel is klanten op een professionele wijze bij te staan bij het opbouwen en onderhouden van hun zakelijke belangen in Brazilië in al zijn facetten. Hierbij zijn de opbouw van duurzame zakelijke relaties en een hoge klanttevredenheid van doorslaggevend belang. 
Contact

CoBrazil 

Postadres: Tenerifestraat 2,  1339  XN  Almere

Contact bij voorkeur via email.: Info@CoBrazil.nl

Telefoon: +31 (0)36 8486002